Fundusze Europejskie

ERGOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWIE ERGOSFERA

Głównym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej pochodzącej z promieniowania słonecznego przez przedsiębiorstwo Ergosfera Sp. z o.o. na potrzeby własne. Celami pośrednimi są:

– redukcja kosztów energii elektrycznej,

– redukcja zużycia energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii,

– redukcja emisji gazów cieplarnianych,

– wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,

– wzrost świadomości ekologicznej pracowników, klientów firmy i mieszkańców, stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej, na dachu budynku produkcyjnego przedsiębiorstwa o mocy 39,93 kWp, która produkować będzie „czystą” energię elektryczną na potrzeby własne, a nadwyżki energii odprowadzane będą do istniejącej sieci energetycznej.

Wartość projektu ogółem: 162 075, 56 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 85 649, 68 PLN

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami! Stworzymy ofertę idealną dla Twoich potrzeb.